Đăng nhập
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NNKC TIẾNG ANH (ĐỢT CUỐI CÙNG NĂM 2019) [13/11/2019]
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NNKC TIẾNG ANH (ĐỢT CUỐI CÙNG NĂM 2019)

Những SV không tham gia dự thi sẽ không được xếp lớp và chờ kế hoạch thi của năm sau, khóa 2020)

1.Sau đây là thông tin về kỳ thi:từ 17h00, Ngày 26/11/2019 (Thứ 3)

Hình thức thi: Thi trên máy tính;

Hướng dẫn thi trên máy tính: https://drive.google.com/file/d/1jwZae46yYFAIzM1-C5g1LhutCEN7LCEd

 

TẤT CẢ SINH VIÊN MUỐN THI ĐẦU ĐỢT NÀY ĐỀU PHẢI NỘP ĐƠN THEO MẪU TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO.

http://www.mediafire.com/file/98tmphpt0csdowm/M%25E1%25BA%25ABu_%25C4%2591%25C6%25A1n_Thi_%25C4%2591%25E1%25BA%25A7u_v%25C3%25A0o.docx

2. Lệ phí dự thi: 100.000đ/sinh viên. Kinh phí nộp tại phòng Đào tạo.

3. Địa điểm thi: Giảng đường B, tầng 4,5, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp. Huế.

4. HẠN CUỐI NỘP ĐƠN : từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/11/2019 (THỨ 2)