Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP TIẾNG ANH B1, ĐỢT 6, NĂM 2019 [08/11/2019]

Kế hoạch ôn tập sẽ bắt đầu từ tuần sau (ngày16/11/2019).
Lịch học, phòng học cụ thể và danh sách sẽ được cập nhật trong tuần sau.
Sinh viên có nhu cầu đăng ký ôn tập đợt này, liên hệ Phòng AI.3 để đăng ký, các lịch học cụ thể như sau:
1/ Tối 2,4,6 bắt đầu từ 17h30;
2/ Tối 3,5,7 bắt đầu từ 17h30;
3/ Cả ngày thứ 7 và sáng chủ nhật;