Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC ĐỂ TỔ CHỨC KỲ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM [07/11/2019]

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường cho các lớp đại học chính quy, không chính quy, ngoại ngữ không chuyên, sau đại học của Trường nghỉ học ngày 20/11/2019. Vậy, phòng Đào tạo xin thông báo để toàn thể giảng viên, sinh viên, học viên được rõ.