Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐGNL NNKC ĐỢT THI 05/10/2019 (CÁC NGOẠI NGỮ: TRUNG, HÀN, NHẬT, PHÁP B1) VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO  [04/11/2019]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi NNKC đợt thi ngày 05/10/2019  (CÁC NGOẠI NGỮ: TRUNG, HÀN, NHẬT, PHÁP B1) và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo.

Thí sinh xem kết quả cụ thể trong tài khoản cá nhân. Mục Thi ĐGNL đã đăng ký.

 - Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 08/11/2019 (5 ngày)(sáng ngày 06/11/2019, không nhận đơn, do trường có công tác)

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo và không nhận đơn qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 2 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (0234.3817.300 hoặc 02343.68.68.22)

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, cửa số 4 - ĐHNN-ĐHH).

- Kết quả phúc khảo và tổng hợp sẽ được công bố dự kiến vào ngày 15/11/2019.

 Sinh viên trong thời gian chờ phúc khảo, vẫn đăng ký dự thi trực tuyến bình thường. Nếu kết quả phúc khảo là ĐẠT thì trường sẽ xử lý loại danh sách sau.