Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ CÁC ĐỢT THI [31/10/2019]

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ đã thông báo liên tục về việc cập nhật thông tin để in ấn chứng chỉ, tuy nhiên có rất nhiều sinh viên đã không chú ý thực hiện đúng các hướng dẫn trong thông báo, dù đã dự thi và có kết quả đạt đã rất lâu, vì vậy, Phòng Đào tạo thông báo như sau:

1/ Thực hiện việc đăng ký nhận và cập nhật thông tin (LẦN CUỐI CÙNG) CỦA CÁC ĐỢT THI TỪ ĐỢT THI 03/8/2019 TRỞ VỀ TRƯỚC;

Thời gian đăng ký nhận: Từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 15/11/2019;

Thời gian cấp phát: Sẽ thông báo sau khi có số hiệu chính thức;

Lệ phí: 50.000đ/1CC,CN;

Cách thức đăng ký: SV liên hệ trực tiếp phòng AI.3 để đăng ký, có thể đăng ký thay giúp bạn và phải kiểm tra thực hiện việc bổ sung thông tin NƠI SINH nếu còn thiếu.

Đây là đợt cuối cùng, Trường thông báo về việc đăng ký và cấp phát cho những đợt này, đề nghị SV lưu ý và thực hiện. Những trường hợp không thực hiện đúng thông báo, sau này trường sẽ không xác nhận cho từng trường hợp với mục đích cá nhân.

2/ Cấp phát Chứng chỉ, chứng nhận (Certificate) cho những Sinh viên đã đăng ký và nộp lệ phí nhận chứng chỉ, chứng nhận của các đợt thi từ 03/8/2019 trở về trước;

Thời gian nhận: từ ngày 01/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019;

Cấp phát liên tục từ thứ 2 đến thứ 6, trong giờ hành chính.

DANH SÁCH TRA CỨU SỐ HIỆU:

Danh sách tra cứu số hiệu năm 2019; đã cập nhật bổ sung

http://www.mediafire.com/file/yy94znf7flgf5wy/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2019.xls

Danh sách tra cứu số hiệu năm 2018;

http://www.mediafire.com/file/s6c00cf4mzr1kim/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2018.xls

Danh sách tra cứu số hiệu năm 2017;

http://www.mediafire.com/file/u3okauuydqd1tc0/S%25E1%25BB%2591_hi%25E1%25BB%2587u_n%25C4%2583m_2017.xls

SV mang theo CMND, hoặc thẻ sinh viên để nhận Chứng chỉ, Chứng nhận, nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác (nếu có).

3/ Cấp phát chứng nhận (Certificate) cho đợt thi 05/10/2019

Thời gian nhận: Từ ngày 01/12/2019 đến hết ngày 27/12/2019;

Cấp phát liên tục từ thứ 2 đến thứ 6, trong giờ hành chính. Chỉ ưu tiên phát cho SV của đợt thi 05/10/2019;

Lệ phí cấp phát: 50.000đ/1CN;

SV nhận và nộp lệ phí trực tiếp tại Phòng AI.3.