Đăng nhập
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NNKC TIẾNG ANH ĐỢT 2, NĂM 2019 VÀ THỜI GIAN NỘP ĐƠN KIỂM TRA ĐẦU VÀO LẠI LẦN 2 DANH CHO CÁC KHÓA TRƯỚC [29/10/2019]
THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI KIỂM TRA ĐẦU VÀO NNKC TIẾNG ANH, ĐỢT 2 DÀNH CHO SINH VIÊN CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ 2019 VÀ CÁC KHÓA TRỞ VỀ TRƯỚC

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kiểm tra đầu vào cho những sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2019 và các trở về trước. Đây là đợt kiểm tra đầu vào bắt buộc đối với những sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh.

1.  Sinh viên dự thi theo đúng lịch đã xếp. Những sinh viên không dự thi sẽ không được xếp cấp độ để đăng ký học.  

Sau đây là thông tin về kỳ thi: Ngày 10/11/2019 (6 xuất thi: 7h30, 8h30, 9h30, 14h00, 15h00, 16h00);

Hình thức thi: Thi trên máy tính;

Hướng dẫn thi trên máy tính: https://drive.google.com/file/d/1jwZae46yYFAIzM1-C5g1LhutCEN7LCEd

Sau khi đã chọn ngoại ngữ không chuyên là tiếng Anh để đăng ký dự thi đầu vào, từ ngày 07/11/2019 sinh viên vào tài khoản của mình trên trang web này để biết lịch thi cụ thể của mình tại mục Đăng ký ngoại ngữ (xuất thi, phòng thi, ngày thi). Sinh viên cũng có thể xem danh sách dự thi trên trang website Quản lý Ngoại ngữ không chuyên: flts.hucfl.edu.vn mục thông báo hoặc fanpage: https://www.facebook.com/QuanlyNgoaingukhongchuyen/

2. Lệ phí dự thi: 100.000đ/sinh viên. Kinh phí nộp tại phòng thi. Những sinh viên dự thi nhưng không nộp lệ phí dự thi sẽ không được công nhận kết quả thi.

3. Địa điểm thi: Giảng đường B, tầng 4,5, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Tp. Huế.

4. Thủ tục dự thi: Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi và nộp lệ phí dự thi. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân để kiểm tra.

5.  Điểm của bài thi là 200 điểm, tương ứng với 200 câu. Sau đây là điểm tương ứng với bậc học:

   - Sinh viên đạt từ 114 điểm trở xuống sẽ học cấp độ A1. Tuy nhiên, điểm số phù hợp nhất để học A1 là từ 100 đến 114 điểm. Vì vậy, những sinh viên đạt dưới 100 điểm dù được xếp học cấp độ A1 nhưng phải nỗ lực nhiều hơn mới có thể thi đạt cấp độ này khi kết thúc học phần.

  - Sinh viên đạt từ 115 đến 134 điểm sẽ được xếp học cấp độ A2.

  - Sinh viên đạt từ 135 đến 149 điểm sẽ được xếp học cấp độ B1.

  - Những sinh viên đạt từ 150 điểm trở lên được miễn học cả 3 cấp độ và có quyền nộp đơn thi ĐGNL NNKC.

6. Sau khi kết thúc đợt 2 kỳ thi đầu vào, SV theo dõi kết quả sẽ được cập nhật trong tài khoản cá nhân và theo dõi các thông báo, hướng dẫn về việc đăng ký học phần NNKC học kỳ 2, năm học 2019-2020. 

 

LƯU Ý: 1/ SINH VIÊN NĂM 1 ĐẠI HỌC LUẬT, ĐH NÔNG LÂM, ĐH KHOA HỌC KHÔNG CẦN LÀM ĐƠN, CHỈ THEO DÕI LỊCH THI VÀ THAM GIA DỰ THI.

 

·       2/ NHỮNG SINH VIÊN KHÓA TRƯỚC HOẶC SV KHÓA 2019 ĐỢT 1 ĐÃ CÓ LỊCH THI NHƯNG KHÔNG THAM GIA DỰ THI THÌ PHẢI NỘP ĐƠN NẾU MUỐN THAM GIA DỰ THI ĐỢT NÀY

·        HẠN CUỐI NỘP ĐƠN : từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/11/2019 (THỨ 4)

Mẫu đơn THI ĐẦU VÀO LẦN 2: http://www.mediafire.com/file/98tmphpt0csdowm/M%25E1%25BA%25ABu_%25C4%2591%25C6%25A1n_Thi_%25C4%2591%25E1%25BA%25A7u_v%25C3%25A0o.docx