Đăng nhập
DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA CẬP NHẬT THÔNG TIN NƠI SINH HOẶC CẬP NHẬT SAI [28/10/2019]

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐĂNG TẢI DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA CẬP NHẬT NƠI SINH HOẶC CẬP NHẬT SAI THÔNG TIN KHÁC VỚI HƯỚNG DẪN.

VÌ VẬY ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN KIỂM TRA TRONG DANH SÁCH, NẾU CÓ TÊN, ĐỀ NGHỊ CHỈNH SỬA GẤP THÔNG TIN

THỜI GIAN CẬP NHẬT: TỪ 28/10/2019 ĐẾN 31/10/2019;

http://www.mediafire.com/file/m487es44sbb7thk/DS_SV_ch%25C6%25B0a_B%25E1%25BB%2595_sung_th%25C3%25B4ng_tin_N%25C6%25A1i_sinh.xlsx

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN:

1/ ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN, BẤM VÀO NÚT HỌ VÀ TÊN CỦA SINH VIÊN;

2/ CẬP NHẬT NƠI SINH (CHỈ GHI TỈNH, ví dụ: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, ....);

3/ BẤM NÚT LƯU (HÌNH ĐĨA MỀM PHÍA BÊN CẠNH);

THỜI GIAN CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN SẼ THÔNG BÁO CỤ THỂ SAU KÈM THEO SỐ HIỆU.

LỆ PHÍ CẤP PHÁT KHI ĐẾN NHẬN BẰNG: 50.000Đ/1CC,CN