Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐGNL NNKC ĐỢT THI 05/10/2019, THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO [23/10/2019]
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả thi NNKC đợt thi ngày 05/10/2019 và thông báo thời gian nhận đơn chấm phúc khảo.

Thí sinh xem kết quả cụ thể trong tài khoản cá nhân. Mục Thi ĐGNL đã đăng ký.

CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC SẼ CÔNG BỐ SAU.

Kết quả tổng hợp của các sinh viên ĐỢT THI  05/10/2019 sẽ được Phòng Đào tạo gửi về lãnh đạo và bộ phận xét tốt nghiệp của các Trường chậm nhất đến ngày 25/10/2019.

 - Thời gian nhận đơn phúc khảo: bắt đầu từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 01/11/2019 (5 ngày)

- Trường không xử lý đơn phúc khảo được nộp sau thời hạn thông báo và không nhận đơn qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD - tầng 2 - Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (0234.3817.300 hoặc 02343.68.68.22)

- Lệ phí chấm phúc khảo: 50.000đ/ bài kỹ năng (nộp tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, cửa số 4 - ĐHNN-ĐHH).

- Kết quả phúc khảo và tổng hợp sẽ được công bố dự kiến vào ngày 15/11/2019.