Đăng nhập
Hướng dẫn thi HCĐ lần 2 ngày 13/4/2014  [08/04/2014]

Những sinh viên dự thi hết cấp độ Anh A1 & A2 lần 2 ngày 13/4/2014 tải file đính kèm theo đường link dưới để xem hướng dẫn thi online.

http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn/Page/Index.aspx?a=508