Đăng nhập
DANH SÁCH VÀ HƯỚNG DẪN THI ĐẦU VÀO NNKC DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 2018 TRỞ VỀ TRƯỚC, NGÀY 31/8/2019 [29/08/2019]

Danh sách dự thi:

https://drive.google.com/file/d/1sQPUOitsXqpxevYMprnq3xuKFVAUPWFy

Hướng dẫn thi trên máy tính

https://drive.google.com/file/d/1jwZae46yYFAIzM1-C5g1LhutCEN7LCEd

Địa điểm thi: Tầng 4,5, giảng đường B, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm

Kinh phí thi: 100.000đ, SV nộp trực tiếp tại phòng thi;

Lưu ý:

* SV đến trước 15 phút để làm thủ tục dự thi, mang theo thẻ SV hoặc CMND để vào phòng thi.

* Những SV đã đăng ký nộp đơn, không tham gia dự thi sẽ không được xử lý thi trong đợt sau của 2019 nếu không có lý do chính đáng.

Sau khi có kết quả dự thi, SV chọn học kỳ I, năm học 2019-2020 và đăng ký nhóm học phần và tham gia học đúng thời gian đăng ký. Những SV thuộc trường Đại học Luật nếu thi đầu vào và học từ cấp độ A1 thì theo dõi kế hoạch đăng ký nhóm học phần của SV khóa tuyển sinh 2019, dự kiến cuối tháng 9/2019.