Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1 VÀ A2, (LẦN 2- ĐỢT 3) HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019  [25/07/2019]
 

Kết quả thi Tiếng Anh A1 và A2  đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân của sinh viên

Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo.

Thời gian nhận đơn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/8/2019

Tải mẫu đơn: https://drive.google.com/open?id=1Dss9ZnQ4sb7VvrhDvWIXotZ3BAxojZjD