Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1, A2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019  [25/07/2019]
 
 

Thông báo kết quả xem lại bài thi hết cấp độ NNKC học phần tiếng Anh A1, A2 học kỳ II năm học 2018-2019.

Kết quả đã được cập nhật trên mạng đề nghị sinh viên vào tài khoản cá nhân để xem lại điểm thi của mình.