Đăng nhập
THÔNG BÁO LỊCH THI HCĐ ĐỢT BỔ SUNG DÀNH CHO NHỮNG SINH VIÊN CHƯA DỰ THI 2 ĐỢT TRƯỚC [31/03/2014]

Tổ QL NNKC đã thu nhận và thống kê đơn xin dự thi hết cấp độ của những Sinh viên có lý do chính đáng và bổ sung học phí muộn. Nay thông báo đến các bạn Sinh viên lịch thi như sau :

Ngày thi : 13/04/2014

Hình thức thi : Thi online tại phòng máy Nhà C ( CV.7 ) - Trường Đại học Ngoại ngữ - 57 Nguyễn Khoa Chiêm - TP Huế

Lịch thi cụ thể, phòng thi, giờ thi : SV đăng nhập tài khoản cá nhân để xem. Tổ QLNNKC sẽ đăng tải lịch thi cụ thể trong khoảng từ ngày 6/4/2014.

Vậy yêu cầu Sinh viên đọc thông báo và đăng nhập TK cá nhân để kiểm tra lịch thi cụ thể. Nếu đợt này, SV không tham gia dự thi thì sẽ phải học lại cấp độ đó.

Đây là quyền lợi của SV, vì vậy SV cần quan tâm và thực hiện đúng thời gian quy định.

Tổ QL NNKC