Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 3) ĐỢT THI NGÀY 23/07/2019 [22/07/2019]

Do có sự thay đổi về số lượng, phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên về việc điều chỉnh thời gian thi HCĐ NNKC TIẾNG ANH A1 & A2 (HỌC LẠI LẦN 2-ĐỢT 3) đợt thi ngày 23/07/2019. Đề nghị sinh viên có liên quan vào lại tài khoản cá nhân để cập nhật lịch thi mới (giờ thi, phòng thi).

Lưu ý sinh viên không nên căn cứ lịch thi trên ảnh chụp màn hình trước đó.

Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi tại phòng thi.