Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐỢT THI ĐGNLNNKC, ĐỢT THI 1/6/2019 [11/07/2019]

Phòng Đào tạo đã cập nhật kết quả phúc khảo trong tài khoản cá nhân sinh viên. Những trường hợp có thay đổi kết quả, sinh viên kiểm tra một lần nữa, nếu Đạt sinh viên liên hệ phòng AI.3 để đăng ký nhận Chứng nhận NLNN bổ sung. Hạn cuối đăng ký: 19/7/2019

Mọi thắc mắc về bảng kết quả phúc khảo, xin vui lòng liên hệ CV. Trương Văn An, Phòng Đào tạo để biết rõ thông tin.