Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [26/04/2019]

Do giảng viên bận việc gia đình, lớp dưới đây được nghỉ học:

Thứ 7 (27/4): Tiếng Anh B1 (GT Life) - Nhóm 36. Tiết 7-9 phòng AIII.6. Nguyễn Thị Phương Lan