Đăng nhập
NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, 30/4 VÀ 1/5  [10/04/2019]

Thực hiện Công văn số 298/ĐHNN-TCHC về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 phòng Đào tạo thông báo cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Không Chính quy, Ngoại ngữ không chuyên, Sau Đại học của Trường được nghỉ như sau:

- Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ ngày 15/4/2019;

- Ngày Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động: nghỉ từ ngày 29/4 đến hết ngày 01/5/2019.

Giảng viên phụ trách các lớp chủ động cùng sinh viên sắp xếp lịch dạy bù nếu thiếu giờ dạy.

Vậy, xin kính báo để tất cả giảng viên, sinh viên, học viên của Trường biết và thực hiện.