Đăng nhập
THÔNG BÁO MỞ BỔ SUNG NHÓM HỌC PHẦN TIẾNG HÀN A2, HỌC KỲ 3, NĂM HOC 2018-2019 [05/04/2019]

 

Thông báo mở bổ sung nhóm học phần Tiếng Hàn A2, học kỳ 3, năm học 2018-2019;

Những sinh viên nào học lần 1 ngoại ngữ là Tiếng Hàn, có thể đăng ký nhóm này để học theo đúng tiến độ.

Phòng đã gia hạn đăng ký đến hết ngày 20/4/2019;

Thời gian bắt đầu: Sáng chủ nhật, ngày 21/4/2019, Phòng BII.8