Đăng nhập
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LỚP TIẾNG HÀN A1 (LẦN 2- ĐỢT 2) - NHÓM 2, HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019 [29/03/2019]

Sinh viên đã đăng ký lớp học phần, theo dõi kế hoạch TKB đã đăng ký và theo học. Những sinh viên nào học lần 1 ngoại ngữ là Tiếng Hàn, có thể đăng ký nhóm này để học theo đúng tiến độ.

Phòng đã gia hạn đăng ký đến hết ngày 31/3/2019;

Thời gian bắt đầu: Sáng chủ nhật, ngày 31/3/2019, Phòng BII.8