Đăng nhập
KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC [26/03/2019]

 Phòng Đào tạo đã cho kiểm tra lại các bài thi hết cấp độ học phần NNKC tiếng Anh A1, A2 (Học kỳ I năm học 2018-2019 và Học kỳ III lần 2 - đợt 1 năm học 2018-2019). Kết quả kiểm tra điểm vẫn không thay đổi.