Đăng nhập
Nghỉ học 2 ngày 23&24/3/2019 để tham dự Hội trại 26/3 [18/03/2019]

Để tạo điều kiện cho sinh viên, học viên tham dự Hội trại 26/3 trong khuôn viên Trường, Trường cho tất cả các lớp học tại Trường (ĐHCQ, KCQ, NNKC, Sau ĐH) nghỉ học 2 ngày 23 và 24/3/2019. Các kỳ thi tốt nghiệp, chứng chỉ vẫn diễn ra tại nhà B và nhà C bình thường. Vì vậy, trại viên không đến 2 nhà này (trừ khu vệ sinh tầng 1 nhà B dành cho trại viên) và mở công suất âm thanh vừa đủ cho các hoạt động.