Đăng nhập
KHẢO SAT NHU CẦU TÌM KIẾM VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN K12 ĐHCQ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ [15/03/2019]

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện của nhà tuyển dụng để từ đó có được định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động,  ngày 21 tháng 4 năm 2019, Nhà trường tổ chức Ngày hội việc làm 2019 cho toàn thể sinh viên khóa 12 và sinh viên các khóa khác có nhu cầu.
Để công tác tổ chức Ngày hội diễn ra đạt kết quả cao nhất, Nhà trường tổ chức khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên nhằm giúp Nhà trường tiếp nhận thông tin phản hồi từ phía sinh viên về nhu cầu tìm kiếm việc làm để định hướng trong việc mời đối tác tuyển dụng phù hợp, đồng thời cung cấp số liệu cho các nhà tuyển dụng tham gia Ngày hội.

Trường đề nghị lãnh đạo Khoa chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai cho toàn thể sinh viên Khóa 12 hoàn thành trả lời Phiếu khảo sát trước ngày 19/03/2019.


Click vào biểu tượng trên để trả lời khảo sát