Đăng nhập
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC CÙNG LÚC HAI CHƯƠNG TRÌNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ NĂM 2019 [11/03/2019]

Sinh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo  http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-nam-2019