Đăng nhập
THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI PHÒNG HỌC 2 NHÓM TIẾNG ANH B1 (LẦN 2 - ĐỢT 2) [22/02/2019]

PHÒNG HỌC CỦA 2 NHÓM TIẾNG ANH B1 (LẦN 2 - ĐỢT 2) CỦA GV NGUYỄN QUANG VÀ TRẦN THỊ THỦY HOÀI CHUYÊN XUỐNG HỌC PHÒNG AII.1.

PHÒNG ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI TRONG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN.