Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [21/02/2019]

Do giảng viên bận việc gia đình, các lớp dưới đây được nghỉ học tuần đầu tiên (từ 18/02 đến 24/02/2019)

Thứ 6 (22/2)

Tiếng Anh B1, nhóm 85, Tiết 7-9, Phòng AIII.9, GV Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm

Tiếng Anh B1, nhóm 20, Tiết 10-12, Phòng AIII.5, GV Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm

Thứ 7 (23/2)

Tiếng Anh B1, nhóm 57, Tiết 1-3, Phòng AIII.8, GV Nguyễn Trung Tính

Chủ nhật (24/2)

Tiếng Anh A2, nhóm 30, Tiết 1-4, Phòng AIII.3, GV Lê Thị Minh Trang

Sau thời gian trên lớp học bình thường.