Đăng nhập
DANH SÁCH THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 35) VÀ TIẾNG ANH A2 (NHÓM 71 ĐẾN NHÓM 90) HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018/2019 ĐỢT THI NGÀY 20 - 22/02/2019 [15/02/2019]
Phòng Đào tạo đã lên danh sách phòng thi của đợt thi TIẾNG ANH A1 (NHÓM 1 ĐẾN NHÓM 35) và TIẾNG ANH A2 (NHÓM 71 ĐẾN NHÓM 90) ngày 20 - 22/02/2019. Sinh viên vào tài khoản cá nhân thiết lập học kỳ 1 năm học 2018/2019 (góc phía trên bên trái màn hìnhchọn mục KẾ HOẠCH HỌC TẬP để xem ngày thi, xuất thi và phòng thi. 

Nếu không có lịch thi, sinh viên chọn mục Kết quả học tập để kiểm tra xem mình còn nợ học phí không. Phải nộp học phí còn nợ của tất cả học phần của những học kỳ đã học qua mới đủ điều kiện dự thi HCĐ. Sinh viên có thể nộp học phí qua ứng dụng Viettel Pay hoặc nộp trực tiếp tại tất cả các cửa hàng và điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc.

 Sinh viên có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục dự thi tại phòng thi. 

 Thời gian xử lý danh sách dự thi: 

  - Từ 15h đến 17h00 thứ 2 (18/02/2019) tại phòng Đào tạo trường ĐHNN.
Lưu ý những sinh viên chưa dự thi các đợt thi trong học kỳ 1 năm học 2018/2019 do nợ học phí hoặc có lý do chính đáng thì lên xử lý trong thời gian trên để bổ sung thi vào đợt thi này.