Đăng nhập
THÔNG BÁO THỜI GIAN BẮT ĐẦU HỌC CÁC HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2018-2019 [13/02/2019]

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐÃ DUYỆT CÔNG BỐ CÁC LỚP HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2 VÀ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019. SINH VIÊN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ĐỂ KIỂM TRA LỊCH HỌC VÀ PHÒNG HỌC.

TẤT CẢ CÁC HỌC PHẦN BẮT ĐẦU HỌC TỪ 18/2/2019; (KỂ CẢ CÁC NHÓM CỦA HỌC KỲ 3, ĐỢT 2);

NHỮNG NHÓM SINH VIÊN BỊ HỦY DO KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG ĐỂ MỞ LỚP, THEO DÕI THÔNG BÁO (http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/726) ĐỂ XỬ LÝ ĐÚNG THỜI GIAN HOẶC CHỌN NHÓM MỚI ĐỂ ĐĂNG KÝ.

ĐỢT XỬ LÝ NÀY, PHÒNG ĐÀO TẠO SẼ KHÔNG XỬ LÝ VÀO NHỮNG NHÓM HỌC GIÁO TRÌNH ELEMENT (DO SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐẦY), VÌ VẬY SINH VIÊN LƯU Ý VÀ CHỌN NHÓM HỢP LÝ TRƯỚC KHI NỘP ĐƠN XỬ LÝ HỌC PHẦN.

CÁC BẠN SINH VIÊN THEO DÕI CHÍNH XÁC THỜI GIAN ĐỂ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN PHÙ HỢP.


Buổi

TIẾT

THỜI GIAN DẠY

GHI CHÚ

 

 

Sáng

1

7h00 – 7h50

Giải lao 05 phút

2

7h55 – 8h45

Giải lao 05 phút

3

8h50 – 9h40

Giải lao 10 phút

4

9h50 – 10h40

Giải lao 05 phút

5

10h45 – 11h35

 

 

Chiều

6

13h00 – 13h50

Giải lao 05 phút

7

13h55 – 14h45

Giải lao 10 phút

8

14h55 – 15h45

Giải lao 05 phút

9

15h50 – 16h40

 

 

Tối

10

18h00 – 18h50

Giải lao 05 phút

11

18h55 – 19h45

Giải lao 05 phút

12

19h50 – 20h40

 

PHÒNG ĐÀO TẠO