Đăng nhập
THÔNG BÁO THỜI GIAN XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 [11/02/2019]

Từ ngày 04/1/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ đã triển khai thông báo về việc đăng ký các lớp học phần NNKC, học kỳ 2 và học kỳ 3, năm học 2018-2019.

Nay, Trường thông báo thời gian bắt đầu học và thời gian xử lý đăng ký học phần cụ thể như sau:

1/ Tất cả các nhóm học phần bắt đầu học theo kế hoạch ngày: 18/02/2019 (kế hoạch cụ thể tùy theo TKB của nhóm học phần);

2/ Thời gian xử lý đăng ký học phần và hủy đăng ký học phần: Bắt đầu từ 8h ngày 18/02/2019 đến hết ngày 22/02/2019;

3/ Địa điểm xử lý học phần: Phòng Đào tạo;

4/ Sinh viên tải mẫu đơn điều chỉnh đăng ký học phần đính kèm, điền đầy đủ các thông tin và nộp tại Phòng Đào tạo.

Những Sinh viên nào chưa đăng ký học phần, theo dõi 2 thông báo về kế hoạch đăng ký học phần cụ thể theo link dưới và đăng ký, hạn cuối đến hết ngày 17/2/2019;

Đề nghị sinh viên lưu ý.

Học kỳ 2, năm học 2018-2019: http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/712

Học kỳ 3, đợt 2, năm 2018-2019: http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/713

 

Theo kế hoạch đào tạo (dự kiến), kể từ học kỳ 1, năm học 2019-2020, Trường sẽ áp dụng toàn bộ Giáo trình giảng dạy cho các nhóm học phần NNKC là Giáo trình LIFE. Vì vậy, sinh viên các nhóm lớp bắt đầu học từ cấp độ A1 và A2 trong học kỳ này, tìm hiểu và chọn lớp học phần phù hợp và Trường khuyến khích, định hướng sinh viên nên chọn học Giáo trình LIFE để sử dụng sách hợp lý, sử dụng tài khoản học online cho các cấp độ cao hơn sau này.