Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ NNKC TIẾNG ANH A1, A2 VÀ CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019. [27/01/2019]

 

Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng Đào tạo. Thời gian nhận đơn từ 14/02/2019 đến hết ngày 21/02/2019Tải mẫu đơn

 https://drive.google.com/open?id=1Dss9ZnQ4sb7VvrhDvWIXotZ3BAxojZjD