Đăng nhập
KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NNKC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 [04/01/2019]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II, năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm:

-         Thời gian mở đăng ký: 09:00 ngày 07/1/2019;

-         Thời gian hết hạn đăng ký: 17/2/2019;

-         Thời hạn xử lý đăng ký và hủy nhóm học phần: Từ 18/02/2019 đến hết ngày 22/02/2019.

-         Sinh viên lưu ý, sau tuần xử lý đăng ký, các nhóm lớp sẽ được duyệt công bố, những nhóm trên 15 sinh viên sẽ bắt đầu học sau khi được duyệt sinh viên sẽ không tự hủy được ra khỏi nhóm.

Dưới đây là kế hoạch đăng ký học phần cụ thể:

I.                   Tiếng Anh

Tiếng Anh A1:

Từ Nhóm 1 - > Nhóm 50:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên đã thi đầu vào và học từ cấp độ A1.

Lưu ý: Sinh viên năm 1 của Khoa Du lịch (có kế hoạch học Quân sự từ ngày 11/3/2019 đến hết ngày 07/4/2019), và sinh viên năm 2 của ĐH Ngoại ngữ có kế hoạch học Quân sự trong 2 đợt, do đó SV phải đọc kỹ hướng dẫn và đăng ký vào những nhóm học sáng hoặc chiều thứ 7.

Tiếng Anh A2:

Từ Nhóm 1 - > Nhóm 10:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên thuộc Khoa Du Lịch

-  Đây là những nhóm dành riêng cho sinh viên năm 1 học cấp độ A2 của Khoa Du lịch có kế hoạch học Quân sự từ ngày 11/3/2019 đến hết ngày 07/4/2019, sau đó tiếp tục học cho đến hết chương trình.

-  Sinh viên Khoa Du lịch nếu không đăng ký được những nhóm ưu tiên trên, có thể xem kế hoạch của những nhóm khác và chỉ được chọn lịch học vào chiều thứ 7.

-  Sinh viên năm 2 của ĐH Ngoại ngữ có kế hoạch học Quân sự trong 2 đợt, do đó SV phải đọc kỹ hướng dẫn và đăng ký vào những nhóm học sáng hoặc chiều thứ 7.

Từ Nhóm 11 - > Nhóm 13:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 2 trường ĐH Khoa học.

-  3 nhóm này sẽ bố trí kế hoạch học 4 tiết trong 1 tuần và học vào ngày thứ 7 và kết thúc trước thời gian học quân sự từ 06/5 đến 02/6/2019.

Từ nhóm 14 -> Nhóm 60: Sinh viên các trường còn lại học cấp độ A2

Tiếng Anh B1:

Từ nhóm 1 -> nhóm 7:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên thuộc Khoa Du Lịch

-  Đây là những nhóm dành riêng cho sinh viên năm 1 học cấp độ B1 của Khoa Du lịch có kế hoạch học Quân sự từ ngày 11/3/2019 đến hết ngày 07/4/2019, sau đó tiếp tục học cho đến hết chương trình.

Từ nhóm 8 -> nhóm 20:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên thuộc trường ĐH Khoa học

-  Đây là những nhóm dành riêng cho sinh viên năm 2 học cấp độ B1 của Trường ĐH Khoa học có kế hoạch học Quân sự từ ngày 06/5/2019 đến hết ngày 02/6/2019, sau đó tiếp tục học cho đến hết chương trình.

Từ nhóm 21-> Nhóm 100:

Đối tượng đăng ký: SV các Trường còn lại

Lưu ý: Sinh viên các trường có thể đăng ký vào những nhóm trên, tuy nhiên phải theo dõi kế hoạch học quân sự của từng trường để nghỉ học.

Sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ học cấp độ B1 phải tìm những nhóm học phần học vào thứ 7 để tránh lịch học quân sự.

II.               Các ngoại ngữ khác:

1.      Tiếng Pháp A2: 3 nhóm

2.      Tiếng Trung A2: 11 nhóm, trong đó:

-         Nhóm 11 dành riêng cho SV năm 1 Khoa Du lịch đi học quân sự từ 11/3/2019 đến hết 07/4/2019 sau đó tiếp tục học cho đến khi kết thúc chương trình.

-         3 nhóm 8, 9,10 ưu tiên dành cho sinh viên YHCT của ĐH Y Dược, trường hợp 3 lớp đều đầy sinh viên, Phòng Đào tạo sẽ loại những sinh viên không thuộc YHCT đăng ký sau cùng, vì vậy SV lưu ý khi đăng ký nhóm.

3.      Tiếng Nhật A2: 3 nhóm

4.      Tiếng Hàn A2: 8 nhóm

Đây là kế hoạch của học kỳ II, năm học 2018-2019, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo hướng dẫn tiếp theo. Kính đề nghị lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác Học sinh, sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên, tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.