Đăng nhập
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ BỔ SUNG [24/12/2018]

Hiện nay vẫn có nhiều sinh viên chưa thực hiện đóng học phí đúng hạn để đủ điều kiện dự thi các đợt thi hết cấp độ NNKC học kỳ 1 năm học 2018/2019, vì vậy Trường ĐHNN thông báo về kế hoạch thu học phí bổ sung của Viettel hỗ trợ thu tại trường qua dịch vụ Viettelpay.

- Thời gian: Từ ngày 02 đến 04/01/2019.

- Địa điểm thu: Phòng A.I.9 trường ĐH Ngoại ngữ.

Hướng dẫn nộp học phí qua Viettelpay và các điểm giao dịch của Viettel trên Tp Huế (trong file đính kèm):

http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-huong-dan-nop-hoc-phi-ngoai-ngu-khong-chuyen-qua-ung-dung-thu-ho-tren-app-viettelpay   

Hoặc https://viettelpay.vn/news/102