Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP TIẾNG ANH A1 - NHÓM 20 CỦA GV. LÊ THỊ THANH CHI [21/12/2018]
Do giảng viên bận việc, lớp Tiếng Anh A1 (ĐHKT,Học Q.sự 26/11-23/12)(Học GT LIFE) - Nhóm 20  được nghỉ ngày thứ 4 (26/12/2018) - Tiết 1-3.
Sau thời gian trên lớp học bình thường.