Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019 (ĐỢT 2) [09/12/2018]

Theo kế hoạch thu học phí NNKC học kỳ 1, năm học 2018-2019, từ ngày 26/11 đến ngày 08/12/2018 Trường Đại học Ngoại ngữ đã tổ chức thu học phí đồng thời theo 2 hình thức: Thu trực tiếp tại Trường và Thu Học phí hộ qua Vettelpay. Tuy nhiên vẫn có nhiều sinh viên chưa nắm rõ thông báo và thực hiện đóng học phí đúng hạn. Vì vậy, Trường thông báo lần 2 về kế hoạch thu học phí và hướng dẫn sinh viên đóng học phí qua dịch vụ Viettelpay bằng ứng dụng trên điện thoại hoặc tại các điểm giao dịch của Viettel. Trường sẽ không thu trực tiếp tại trường nữa. Sinh viên không thực hiện đóng học phí đúng hạn sẽ không có lịch thi. Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin học phí trong tài khoản cá nhân (mục kết quả học tập sẽ thể hiện rõ tình trạng các học phần còn nợ học phí). Sinh viên xem các thông báo và hướng dẫn liên quan theo các đường link:

- Thông báo và kế hoạch thu học phí:

http://flts.hueuni.edu.vn/Home/Announcement/697  hoặc  http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ke-hoach-thu-hoc-phi-hoc-ngoai-ngu-khong-chuyen 

- Hướng dẫn nộp học phí qua Vietelpay và các điểm giao dịch của Viettel trên Tp Huế (trong file đính kèm):

http://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-huong-dan-nop-hoc-phi-ngoai-ngu-khong-chuyen-qua-ung-dung-thu-ho-tren-app-viettelpay   

Hoặc https://viettelpay.vn/news/102  

Hoặc kích vào các biểu tượng của Viettel trên trang web này, trang Thông tin đào tạo tín chỉ http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn , trang web chính của Trường http://hucfl.edu.vn/vi/