Đăng nhập
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, CHỌN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN VÀ ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN [09/09/2013]

 

Mặc dù đã tập huấn nhưng rất nhiều sinh viên vẫn chưa nắm được các thông tin cần thiết để đăng ký học ngoại ngữ không chuyên tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Nay tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên xin thông báo lại một số thông tin cơ bản như sau:

I. Tất cả sinh viên của các trường / khoa thành viên Đại học Huế (trừ Đại học Y Dược) đều đăng ký học ngoại ngữ không chuyên để được cấp chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên (cấp độ 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Bộ GD&ĐT ban hành, tương đương cấp độ B1 theo khung Châu Âu). Chỉ những chứng chỉ B1 của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh và các chứng chỉ quốc tế như trong  Quy định 1206 của Đại học Huế và Hướng dẫn 136 của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế với các cấp độ đạt được tương đương mới được chấp nhận. Tất cả những chứng chỉ của các tổ chức khác đều không được chấp nhận. Các chứng chỉ A, B, C và thậm chí các chứng chỉ B1, B2 của các tổ chức, trung tâm khác đều không được chấp nhận.

II. Có 03 nhóm kế hoạch khác nhau cho 03 nhóm đối tượng khác nhau. Sinh viên thuộc nhóm nào phải thực hiện theo đúng kế hoạch đó.

2.1. Kế hoạch 1: dành cho sinh viên của các trường / khoa học ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 1 năm học 2013-2014 bao gồm: trường Đại học Sư phạm, trường Đại học Kinh tế, trường Đại học Ngoại ngữ, trường Đại học Nghệ thuật, khoa Du lịch, khoa Giáo dục thể chất. Kế hoạch như sau:

1. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 08 đến 12/9/2013. Sau khi đăng ký xong sinh viên phải thường xuyên vào tài khoản của mình để theo dõi lịch kiểm tra đầu vào. Bộ phận Quản lý sẽ duyệt đăng ký và lên lịch thi sau khi thời hạn đăng ký kết thúc. Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ không cần đăng ký tài khoản mà chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang Quản lý ngoại ngữ không chuyên này, dùng mật khẩu chung với tài khoản trên trang Đào tạo tín chỉ (có cấp trên thẻ sinh viên). Sinh viên các trường / khoa khác đăng ký tài khoản như được hướng dẫn trong thông báo sử dụng trang web này. Sinh viên không đăng ký được mật khẩu của mình liên hệ chuyên viên Trương Văn An của tổ Quản lý ngoại ngữ không chuyên theo ĐT: (054)3830678 hoặc 0905334446. Nếu sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không bắt buộc kiểm tra đầu vào thì chờ đến ngày 23/9/2013 để đăng ký lớp học phần cấp độ A1.

2. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 15 đến 18/9/2013. Sau khi kiểm tra đầu vào sinh viên theo dõi để biết mình được xếp học ở cấp độ nào và đăng ký học lớp học phần theo cấp độ đó từ ngày 23/9/2013.

3. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 23 đến 29/9/2013. Sau khi đăng ký lớp học phần xong sinh viên không cần chờ được duyệt mà phải đi học ngay theo thời khóa biểu lớp mình đã đăng ký từ ngày 30/9/2013.

4. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 30/9/2013. Các lớp của sinh viên trường Đại học Kinh tế đi học quân sự trong đợt 1 sẽ bắt đầu học chậm 1 tháng, từ 28/10/2013.

5. Duyệt danh sách lớp học phần, xử lý đăng ký lớp học phần, xứ lý đăng ký muộn (chủ yếu cho NV2): từ 30/9 đến 12/10/2013. Sinh viên tải đơn xin đăng ký muộn, điều chỉnh đăng ký trên mạng (ở mục thông báo) điền đầy đủ thông tin, mang theo thẻ sinh viên đến gặp tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để xử lý.

6. Xử lý hủy lớp học phần: từ 21 đến 26/10/2013. Sinh viên tải đơn xin hủy học phần (ở mục thông báo) điền đầy đủ thông tin, mang theo thẻ sinh viên đến gặp tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để xử lý.

2.2. Kế hoạch 2: dành cho sinh viên của các trường / khoa học ngoại ngữ không chuyên từ học kỳ 2 năm học 2013-2014 bao gồm: trường Đại học Khoa học, trường Đại học Nông lâm, khoa Luật:

1. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 05 đến 12/10/2013. Sau khi đăng ký xong sinh viên phải thường xuyên vào tài khoản của mình để theo dõi lịch kiểm tra đầu vào. Bộ phận Quản lý sẽ duyệt đăng ký và lên lịch thi sau khi thời hạn đăng ký kết thúc. Sinh viên đăng ký tài khoản như được hướng dẫn trong thông báo sử dụng trang web này. Sinh viên không đăng ký được mật khẩu của mình liên hệ chuyên viên Trương Văn An của tổ Quản lý ngoại ngữ không chuyên theo ĐT: (054)3830678 hoặc 0905334446. Nếu sinh viên đăng ký học ngoại ngữ không bắt buộc kiểm tra đầu vào thì chờ đến ngày 02/12/2013 để đăng ký lớp học phần cấp độ A1.

2. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 18 đến 31/10/2013. Sau khi kiểm tra đầu vào sinh viên theo dõi để biết mình được xếp học ở cấp độ nào và đăng ký học lớp học phần theo cấp độ đó từ ngày 02/12/2013.

3. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 02 đến 13/12/2013. Sau khi đăng ký lớp học phần xong sinh viên không cần chờ được duyệt mà phải đi học ngay theo thời khóa biểu lớp mình đã đăng ký từ ngày 17/2/2014.

4. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 17/2/2014. Một số lớp của sinh viên các trường đi học quân sự ngay sau tết sẽ bắt đầu học chậm hơn 1 tháng, kế hoạch cụ thể sẽ lên sau. 

5. Xử lý đăng ký lớp học phần, xử lý đăng ký muộn: từ 17 đến 21/2/2014. Sinh viên tải đơn xin đăng ký muộn, điều chỉnh đăng ký trên mạng (ở mục thông báo) điền đầy đủ thông tin, mang theo thẻ sinh viên đến gặp tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để xử lý.

6. Xử lý hủy lớp học phần: từ 03 đến 07/3/2014. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC. Sinh viên tải đơn xin hủy học phần (ở mục thông báo) điền đầy đủ thông tin, mang theo thẻ sinh viên đến gặp tổ Quản lý Ngoại ngữ không chuyên để xử lý.

2.3. Kế hoạch 3: dành cho sinh viên các ngành của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và các ngành của các trường / khoa thuộc Đại học Huế nhưng học tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị:

1. Cấp mật khẩu, đăng ký học ngoại ngữ không chuyên và đăng ký kiểm tra đầu vào: thực hiện trực tuyến từ 01 đến 05/10/2013. Sau khi đăng ký xong sinh viên phải thường xuyên vào tài khoản của mình để theo dõi lịch kiểm tra đầu vào. Bộ phận Quản lý sẽ duyệt đăng ký và lên lịch thi sau khi thời hạn đăng ký kết thúc. Tất cả sinh viên học tại Phân hiệu ĐHH tại QT chỉ đăng ký học tiếng Anh. Sinh viên đăng ký tài khoản như được hướng dẫn trong thông báo sử dụng trang web này. Sinh viên không đăng ký được mật khẩu của mình liên hệ chuyên viên Trương Văn An của tổ Quản lý ngoại ngữ không chuyên theo ĐT: (054)3830678 hoặc 0905334446.

2. Tổ chức kiểm tra đầu vào, chấm bài, nhập kết quả và xếp lớp: từ 09 đến 13/10/2013. Sau khi kiểm tra đầu vào sinh viên theo dõi để biết mình được xếp học ở cấp độ nào và đăng ký học lớp học phần theo cấp độ đó từ ngày 17/10/2013.

3. Sinh viên đăng ký các lớp học phần trực tuyến: từ 17 đến 20/10/2013. Sau khi đăng ký lớp học phần xong sinh viên không cần chờ được duyệt mà phải đi học ngay theo thời khóa biểu lớp mình đã đăng ký từ ngày 21/10/2013.

4. Các lớp học phần NNKC bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu: từ 21/10/2013.

5. Xử lý đăng ký lớp học phần, xử lý đăng ký muộn: từ 21 đến 26/10/2013. Sinh viên tải đơn xin đăng ký muộn, điều chỉnh đăng ký trên mạng (ở mục thông báo) điền đầy đủ thông tin, mang theo thẻ sinh viên đến gặp phòng Đào tạo của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị để xử lý.

6. Xử lý hủy lớp học phần: từ 04 đến 08/11/2013. Thành phần tham gia: tổ Quản lý NNKC. Sinh viên tải đơn xin hủy học phần (ở mục thông báo) điền đầy đủ thông tin, mang theo thẻ sinh viên đến gặp phòng Đào tạo của Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị để xử lý.

III. Nếu trường quản lý sinh viên không bắt buộc phải học một ngoại ngữ không chuyên nhất định, sinh viên có quyền chọn một trong sáu ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga để học. Lưu ý: sinh viên phải học ngoại ngữ không chuyên và ngoại ngữ chuyên ngành cùng một ngoại ngữ. Nếu chọn học tiếng Anh, sinh viên buộc phải kiểm tra đầu vào; nếu chọn học tiếng Pháp, sinh viên có thể chọn kiểm tra đầu vào hoặc không; nếu chọn học bốn ngoại ngữ còn lại sinh viên sẽ không phải kiểm tra đầu vào. Sinh viên học tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị chỉ đăng ký học tiếng Anh. Đối với ngoại ngữ buộc kiểm tra đầu vào, sinh viên phải dự kiểm tra mới được đăng ký học.

IV. Sau khi chọn và đăng ký ngoại ngữ không chuyên xong, sinh viên phải theo dõi để nắm lịch kiểm tra đầu vào trong tài khoản của mình, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngay trước thời hạn dành cho kiểm tra đầu vào.

V. Nếu đang trong thời gian đăng ký học ngoại ngữ và kiểm tra đầu vào thì chưa có thời khóa biểu chính thức để sinh viên đăng ký lớp học phần. Chỉ đến ngày bắt đầu thời hạn đăng ký lớp học phần mới có thời khóa biểu để sinh viên đăng ký.

Ngoài những thông tin cơ bản trên đây, sinh viên phải đọc tất cả những thông tin có liên quan đã được thông báo trên trang web này để thực hiện đúng theo các yêu cầu trong đó. Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ không chấp nhận những trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện đúng do không cập nhật thông tin.