Đăng nhập
Nghỉ học ngày 20/11 để tổ chức và tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam [13/11/2018]

Theo nội dung TB số 1199/TB-ĐHNN ngày 12/11/2018, Trường sẽ cho tất cả các lớp đào tạo tại trường: đại học chính quy, giáo dục thường xuyên (không chính quy), ngoại ngữ không chuyên, cao học, nghiên cứu sinh nghỉ học ngày 20/11/2018 để tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam do Trường, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị tổ chức.

Vậy, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên, học viên thuộc các lớp nói trên được rõ và đề nghị sinh viên, học viên tham gia đầy đủ các hoạt động do Nhà trường và các đơn vị tổ chức theo đúng thành phần quy định hoặc được mời.