Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XEM LẠI BÀI THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1, A2 HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018  [30/10/2018]
 

Thông báo kết quả xem lại bài thi hết cấp độ học phần tiếng Anh A1, A2 học kỳ III năm học 2017-2018.

Kết quả đã được cập nhật trên mạng đề nghị sinh viên vào tài khoản cá nhân để xem lại điểm thi của mình.