Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP TIẾNG HÀN A1 NHÓM 1 VÀ 6 CỦA GV LÊ ANH PHƯƠNG [18/10/2018]

Do giảng viên bận công việc nên 2 lớp tiếng Hàn A1 nhóm 1 và 6 được nghỉ trong thời gian dưới đây.

Thứ 6, ngày 19/10/2018. Tiếng Hàn A1 - Nhóm 1 - (Tiết 10 -12) – Phòng AIII.1

Thứ 7, ngày 20/11/2018. Tiếng Hàn A1 - Nhóm 6 – ( Tiết 1-3) – Phòng BII.5