Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP TIẾNG ANH B1 NHÓM 69 VÀ 70 CỦA GV TRẦN THỊ LỆ NINH  [15/10/2018]

Do giảng viên bận công việc nên 2 lớp tiếng anh B1 nhóm 69 và 70 được nghỉ trong thời gian dưới đây.
Thứ 3, Ngày 16/10/2018 Tiếng Anh B1 - Nhóm 69  tiết học 7-9  phòng học AIII.1
Thứ 4, Ngày 17/10/2018 Tiếng Anh B1 - Nhóm 70 tiết học 7-9  phòng học AIII.1