Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC CÁC NHÓM LỚP HỌC PHẦN TỪ NGÀY 09/10 ĐẾN NGÀY 14/10/2018  [09/10/2018]

Do giảng viên bận đi công tác nên các nhóm lớp sau được nghỉ học từ ngày 9/10 đến 14/10/2018.

        Lớp học phần                                                                                                    Giảng viên                      Thứ       Phòng     Tiết học

 

Tiếng Anh B1 - Nhóm 65                                                                                     Nguyễn Thị Mỹ Hoà        Thứ 5        AIII.1      3 - 5

Tiếng Anh B1 - Nhóm 83                                                                                     Nguyễn Thị Mỹ Hoà        Thứ 4        AIII.2      7 - 9

Tiếng Anh A2 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 19                                                             Nguyễn Thị Mỹ Hoà        Thứ 7        AIII.9      1 - 4

Tiếng Anh A1 (GT ELEMENT) - Nhóm 49                                                           Dương Thị Thu Trang     Thứ 5       AIII.5      7 - 9

Tiếng Anh A2 (ĐHYD-Học Q.sự từ 31/12-27/1/2019)(Học GT LIFE) - Nhóm 73 Dương Thị Thu Trang     Thứ 5       AIII.8    10 - 12

Tiếng Anh A2 - Nhóm 41

Lê Thị Thanh Chi

Thứ 6

AII.1

1 - 2

Tiếng Anh A2 (ĐHKT,Học Q.sự 26/11-23/12)(Học GT LIFE) - Nhóm 81

Lê Thị Thanh Chi

Thứ 5

AIII.8

1 - 3

Tiếng Anh A2 (Học GT LIFE) - Nhóm 91

Lê Thị Thanh Chi

Thứ 4

AIII.9

7 - 9

Tiếng Anh B1 - Nhóm 54

Lê Thị Thanh Chi

Thứ 6

AII.8

3 - 5

Tiếng Anh B1 (Học GT LIFE) - Nhóm 107

Lê Thị Thanh Chi

Thứ 6

AIV.2

7 - 9

Tiếng Anh A2 - Nhóm 38

Nguyễn Phạm Thanh Vân

Thứ 5

AII.1

4 - 5

Tiếng Anh A2 - Nhóm 63

Nguyễn Phạm Thanh Vân

Thứ 7

AII.4

1 - 2

Tiếng Anh B1 (ĐHSP-Học Q.sự từ 29/10-25/11) - Nhóm 15

Nguyễn Phạm Thanh Vân

Thứ 6

AII.4

1 - 3

Tiếng Anh B1 - Nhóm 78

Nguyễn Phạm Thanh Vân

Thứ 5

AIII.2

1 - 3

Tiếng Anh A1 (Lần 2 - Đợt 1) - Nhóm 20

Nguyễn Phạm Thanh Vân

Thứ 7

AIII.9

6 - 9

Tiếng Anh A2 - Nhóm 53

Lại Thị Minh Nguyệt

Thứ 6

AII.2

8 - 9

Tiếng Anh A2 - Nhóm 43

Thái Thị Ánh Chi

Thứ 6

AII.1

8 - 9

Tiếng Anh A1 (GT ELEMENT) - Nhóm 50

Trần Thị Bích Thuỷ

Thứ 6

AIII.5

7 - 9

Tiếng Anh A1 (GT ELEMENT) - Nhóm 51
 

Trần Thị Bích Thuỷ

Thứ 6

AIII.6

10 - 12

Tiếng Anh A1 (GT ELEMENT) - Nhóm 60

Trần Thị Bích Thuỷ

Thứ 5

AIII.6

7 - 9

Tiếng Anh A1 (ĐHKT,Học Q.sự 26/11-23/12)(GT ELEMENT) - Nhóm 31

Nguyễn Thị Hiền

Thứ 6

AIII.4

10 - 12

Tiếng Anh A1 (Học GT LIFE) - Nhóm 47

Lê Thanh Hoàng

Thứ 3

AIII.5

7 - 9

Tiếng Anh B1 - Nhóm 48

Lê Thanh Hoàng

Thứ 5

AII.7

10 - 12

Tiếng Anh A2 (ĐHL-Học Q.sự từ 3/9-30/9)(Học GT LIFE) - Nhóm 17

Hồ Thị Như

Thứ 3

AII.1

10 - 12

Tiếng Anh A2 (Học GT LIFE) - Nhóm 25

Hồ Thị Như

Thứ 7

AII.2

1 - 2

Tiếng Anh A2 - Nhóm 67

Hồ Thị Như

Thứ 2

AII.2

6 - 7

Tiếng Anh A2 - Nhóm 68

Hồ Thị Như

Thứ 3

AII.2

8 - 9

Tiếng Anh A2 (ĐHYD-Học Q.sự từ 31/12-27/1/2019)(Học GT LIFE) - Nhóm 74

Hồ Thị Như

Thứ 6

AIII.8

10 - 12

Tiếng Anh B1 - Nhóm 95

Hồ Thị Như

Thứ 4

AIII.3

7 - 9