Đăng nhập
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC LỚP TIẾNG ANH B1 NHÓM 103 VÀ 104  [06/10/2018]

Do giảng viên bận đi công tác từ ngày 09/10/2018 đến 17/10/2018 nên lớp tiếng Anh B1 nhóm 103 - tối thứ 3 và nhóm 104 - tối thứ 4 được nghỉ trong thời gian trên.