Đăng nhập
THAM GIA ĐIỀU TRA KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG LO ÂU XUẤT PHÁT TỪ THI KỸ NĂNG NÓI TRÊN MÁY TÍNH [02/10/2018]

Theo số liệu thống kê của các đợt thi đánh giá năng lực tiếng Anh không chuyên trên máy tính dành cho sinh viên Đại học Huế vừa qua, kết quả thi kỹ năng Nói của sinh viên thấp nhất trong số bốn kỹ năng. Để giúp sinh viên đạt kết quả tốt hơn trong các đợt thi sắp đến, Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức nghiên cứu tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả thi kỹ năng Nói, trên cơ sở đó sẽ xây dựng và áp dụng hệ thống các giải pháp khắc phục những nguyên nhân. Trường đề nghị sinh viên hỗ trợ bằng cách tham gia các khảo sát của Nhà trường. Một trong các khảo sát này là đánh giá tình trạng lo âu xuất phát từ thi kỹ năng Nói trên máy tính. Để tham gia khảo sát sinh viên theo đường link sau để trả lời các câu hỏi: 

https://drive.google.com/open?id=1Qz1fT045t2vYvvOMEIH93l53K2CDZ3y2wbufVA3SXBY

Xin lưu ý:

- Chỉ những sinh viên đã tham gia các đợt thi tiếng Anh không chuyên trên máy tính mới tham gia khảo sát;

- Sinh viên trả lời trung thực, khách quan để có số liệu chính xác.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia.