Đăng nhập
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN (TIẾNG ANH) DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA TUYỂN SINH 2018 (ĐỢT 2) [28/09/2018]

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I, năm học 2018-2019

Đợt 1(năm 1, Khóa tuyển sinh 2018)tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

            Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên (Tiếng Anh A1, A2 và B1) học kỳ I, năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm:

-         Thời gian mở đăng ký: 09:00 ngày 30.09.2018

-         Thời gian hết hạn đăng ký: 23:59’ ngày 07.10.2018

-         Thời hạn xử lý đăng ký: Từ 08/10/2018 đến hết ngày 10/10/2018.

-         Địa điểm xử lý: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Hướng dẫn đăng ký

Trước khi đăng ký lớp học phần sinh viên phải đọc kỹ thông báo và làm theo những bước dưới đây để thuận lợi hơn trong việc đăng ký học phần.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản cá nhân;

Bước 2: Chọn Thiết lập học kỳ tác nghiệp: Học kỳ 1 – Năm học 2018-2019 (Góc trên bên trái màn hình);

Bước 3: Vào menu Đăng ký lớp học phần để đăng ký nhóm (đọc kỹ kế hoạch trước khi đăng ký)

Bước 4: Khi SV đã đăng ký được nhóm lớp thì theo thời khóa biểu đã đăng ký và tham gia học, không phải chờ Phòng Đào tạo duyệt. Những nhóm lớp trên 20 người sẽ bắt đầu học từ 08/10/2018, những nhóm dưới 15 người thì liên hệ phòng Đào tạo để xử lý đăng ký vào các nhóm khác.

Lưu ý:

·        Trong thời gian đăng ký, sinh viên có thể tự hủy và đăng ký sang nhóm mới.

·        Sinh viên chưa đăng ký dự thi đầu vào có thể theo dõi lịch thi đầu vào dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2018 của Trường ĐH Nông lâm, Khoa học và Luật (kế hoạch thi dự kiến đầu tháng 11/2018)

Kế hoạch cụ thể như sau:

 

I.                    Tiếng Anh

Tiếng Anh A1:

1.      Từ Nhóm 1 => Nhóm 14:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 1, Đại học Y Dược

Sinh viên bắt đầu học từ 08/10/2018và kết thúc chương trình trước 21/12/2018, lịch thi dự kiến cuối tháng 12.

Sinh viên các trường có thể đăng ký vào những nhóm này và sinh viên ĐH Y Dược có thể đăng ký các nhóm từ 36 đến nhóm 60.

Những nhóm có ghi chú (GT LIFE) là những nhóm học theo giáo trình mới LIFE có tài khoản học trực tuyến.

2.      Từ Nhóm 15 => Nhóm 35:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 1, Đại học Kinh tế

Sinh viên bắt đầu học từ 08/10/2018sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 26/11 đến23/12/2018 và tiếp tục học đến hết chương trình. Lịch thi học kỳ dự kiến sẽ được thông báo cụ thể sau.

Những nhóm có ghi chú (GT LIFE) là những nhóm học theo giáo trình mới LIFE có tài khoản học trực tuyến.

3.      Từ nhóm 36 =>Nhóm 60:

Đối tượng đăng ký: SV các trường còn lại

Sinh viên bắt đầu học từ 08/10/2018và kết thúc chương trình trước 21/12/2018, lịch thi dự kiến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.

Sinh viên các trường có thể đăng ký vào kế hoạch của 2 trường trên và theo dõi kế hoạch nghỉ học quân sự.

Những nhóm có ghi chú (GT LIFE) là những nhóm học theo giáo trình mới LIFE có tài khoản học trực tuyến.

 

Tiếng Anh A2:

4.      Từ Nhóm 71 => Nhóm 80:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 1, Đại học Y Dược

Sinh viên bắt đầu học từ 08/10/2018và kết thúc chương trình trước 21/12/2018, lịch thi dự kiến cuối tháng 12.

Sinh viên các trường có thể đăng ký vào những nhóm này và sinh viên ĐH Y Dược có thể đăng ký các nhóm từ 36 đến nhóm 60.

Những nhóm có ghi chú (GT LIFE) là những nhóm học theo giáo trình mới LIFE có tài khoản học trực tuyến.

5.      Từ Nhóm 81 => Nhóm 90:

Đối tượng đăng ký: Sinh viên năm 1, Đại học Kinh tế

Sinh viên bắt đầu học từ 08/10/2018sau đó nghỉ để tham gia học Quân sự từ 26/11 đến23/12/2018 và tiếp tục học đến hết chương trình. Lịch thi học kỳ dự kiến sẽ được thông báo cụ thể sau.

Những nhóm có ghi chú (GT LIFE) là những nhóm học theo giáo trình mới LIFE có tài khoản học trực tuyến.

6.      Từ nhóm 91 =>Nhóm 105:

Đối tượng đăng ký: SV các trường còn lại

Sinh viên bắt đầu học từ 08/10/2018và kết thúc chương trình trước 21/12/2018, lịch thi dự kiến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.

Sinh viên các trường có thể đăng ký vào kế hoạch của 2 trường trên và theo dõi kế hoạch nghỉ học quân sự.

Những nhóm có ghi chú (GT LIFE) là những nhóm học theo giáo trình mới LIFE có tài khoản học trực tuyến.

 

Tiếng Anh B1

1.      Từ nhóm 101 -> nhóm 107:

Đối tượng đăng ký : SV các trường đã dự thi đầu vào và đủ điều kiện học B1.

Lưu ý: Trường sẽ ưu tiên cho 2 nhóm dành cho sinh viên của Trường ĐH Kinh tế đăng ký. Sinh viên các trường hạn chế không được đăng ký vào 2 nhóm này.

Đây là kế hoạch của năm học, đề nghị tất cả các sinh viên đăng ký đúng kế hoạch và theo dõi các thông báo tiếp theo. Kính đề quý lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học và Công tác Học sinh, sinh viên, các khoa giảng dạy Ngoại ngữ không chuyên và Bộ phận Quản lý Ngoại ngữ không chuyên thông báo cho tất cả giáo viên và sinh viên có liên quan biết để thực hiện.