Đăng nhập
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHUYỂN CẤP ĐỘ NGOẠI NGỮ [14/01/2014]

Những sinh viên sau khi đã hoàn thành quá trình học ở các lớp học phần trong học kỳ 1 năm học 2013-2014, để có thể tiếp tục đăng ký học ở các lớp ở cấp độ cao hơn trong học kỳ 1 năm học 2013-2014 cần phải đăng ký chuyển tiếp cấp độ đối với ngoại ngữ mình đang theo học.

Để có thể đăng ký chuyển tiếp cấp độ cho ngoại ngữ, sinh viên phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

  • Đã hoàn thành việc nộp học phí của tất cả các lớp học phần đã đăng ký học.
  • Điểm quá trình học tập của lớp học phần tương ứng với ngoại ngữ và trình độ đang theo học tối thiểu phải đạt 50 điểm (chỉ xét đối với điểm QTHT đã được giảng viên công bố chính thức)

Các bước đăng ký chuyển tiếp cấp độ như sau:

  • Đăng nhập vào website Quản lý ngoại ngữ không chuyên.
  • Chọn menu Đăng ký ngoại ngữ
  • Nhấp chọn liên kết [Chuyển tiếp cấp độ] tương ứng với ngoại ngữ cần đăng ký chuyển tiếp (xem hình bên dưới)

Chú ý: Sinh viên sẽ không thấy liên kết [Chuyển tiếp cấp độ] nếu chưa thỏa mãn các điều kiện chuyển tiếp cấp độ (như đã nêu ở trên)

  • Trong hộp thoại xuất hiện, nhập mã xác nhận và nhấn nút Đồng ý chuyển cấp độ để tiến hành đăng ký chuyển cấp độ cho ngoại ngữ.

 

Nhắc nhở:

  • Sinh viên phải đăng ký chuyển tiếp ngoại ngữ trước khi đăng ký lớp học phần cho học kỳ 2 năm học 2013-2014
  • Trước khi đăng ký lớp học phần mới, sinh viên chú ý thiết lập đúng học kỳ tác nghiệp (học kỳ 2 năm học 2013-2014).