Đăng nhập
Thông báo mở đăng ký thi thử Tiếng Anh B1, đợt 4, năm 2018 (Dự kiến ngày 25/7/2018) [16/07/2018]

Thông báo mở đăng ký thi thử Tiếng Anh B1, đợt 1, năm 2018
Thời gian thi: dự kiến chiều 25/07/2018;
Lệ Phí ĐK: 50.000đ/1SV
Thời gian ĐK: Từ ngày 16/7/2018 đến hết ngày 23/07/2018;
Địa điểm: Phòng AI.3
Sinh viên chọn mục Đăng ký thi thử để đăng ký trực tuyến và nộp lệ phí tại địa điểm trên. Lịch thi thử sẽ có trong tài khoản cá nhân trong sáng 25/07/2018.