Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH,TIẾNG PHÁP CỦA HỘI ĐỒNG KHẢO THÍ NGÔN NGỮ CHÂU ÂU (ECL) [09/07/2018]

Hội đồng khảo thí ngôn ngữ Châu Âu (ECL) phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức Thi thử đánh giá năng lực Tiếng Anh, Tiếng Pháp. Kế hoạch cụ thể như sau:

Ngày 11/07/2018: 14h00, Hướng dẫn thi và làm thủ tục hồ sơ dự thi (thí sinh mang theo 2 ảnh 3x4);

Địa điểm: Phòng BII.1. Giảng đường B. Thí sinh xem danh sách cụ thể sau 18h00 ngày 11/07/2018.

Ngày 12/07/2018; 7h00, Thi Viết (từ phòng BV.1 đến BV.4).

Thi Nói (từ phòng BIV.2 đến BIV.4.

Đề nghị thí sinh sắp xếp thời gian để đến dự buổi tập huấn định dạng đề thi và làm thủ tục dự thi đúng như kế hoạch trên.