Đăng nhập
Thông báo về kế hoạch nộp học phí và thi hết cấp độ Ngoại ngữ không chuyên tiếng anh A1, A2 học lại học kỳ 3 - đợt 3 năm học 2017-2018 [09/07/2018]

 Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo kế hoạch nộp học phí và lịch thi hết cấp độ NNKC tiếng Anh A1, A2 học lại học kỳ 3 đợt 3 năm học 2017-2018 như sau:

- Thu học phí: thứ 5 ngày 12/07/2018 và thứ 5 ngày 19/07/2018 tại phòng Kế hoạch – Tài chính trường ĐHNN (trong giờ hành chính).

Đề nghị sinh viên có liên quan hoàn thành đầy đủ học phí trong 2 ngày trên, nếu không sẽ không đủ điều kiện dự thi hết cấp độ. Lưu ý những sinh viên còn nợ học phí của học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2017/2018 và các học phần của những học kỳ trước thì nộp học phí bổ sung theo đúng thời gian trên.

-  Lịch thi dự kiến:

Ngày thi

Buổi

Trường/ Khoa

Nhóm/lớp

Số lượng SV dự kiến

06.08.2018

THI

TRÊN MÁY TÍNH

Các nhóm đăng ký không theo trường/khoa

A1 Anh (Lần 2_Đợt 3)

( nhóm 41 -> 46) (học lại ở hk3)

+  A1 Anh (Lần 2_Đợt 3)  nhóm 67 (học lại ở hk2)

276

A2 Anh (Lần 2_Đợt 3)

 ( nhóm 36 -> 43) (học lại ở hk3)

+  A2 Anh (Lần 2_Đợt 3)  nhóm 112 (học lại ở hk2)

336

Những sinh viên chưa dự thi các đợt thi trong học kỳ 2, học kỳ 3 năm học 2017/2018 do nợ học phí hoặc có lý do chính đáng thì nộp học phí bổ sung theo đúng thời gian trên và xử lý tại phòng Đào tạo để bổ sung thi vào đợt thi ngày 06/08/2018.

Trước ngày thi 03 ngày, sinh viên vào tài khoản của mình để xem lịch thi chính thức (ngày thi, xuất thi, phòng thi). Nếu có vấn đề gì liên hệ chuyên viên Hiếu tại phòng Đào tạo để được giải quyết trước ngày 03.08.2018. 

Trường đề nghị tất cả giảng viên phải hoàn thành nhập và công bố điểm Quá trình, điểm nói vào phần mềm Quản lý NNKC trước ngày 01.08.2018.