Đăng nhập
THÔNG BÁO CHUYỂN BUỔI HỌC (LỚP HỌC LẠI A1 - NHÓM 67) [09/07/2018]

Lớp học lại A1 - Nhóm 67 học vào 2, 4, 6 phòng A.III.6 Học lại (Học kỳ 2 năm học 2017-2018) chuyển sang học vào Chủ nhật lúc 7h30 và 14h00 tại phòng A.III.6