Đăng nhập
THÔNG BÁO PHÒNG HỌC CÁC LỚP ÔN TẬP THI TIẾNG ANH B1 NNKC - ĐỢT 4, NĂM 2018 [29/06/2018]

Lịch học 

Xuất Tối 2,4,6 (17h30): bắt đầu học từ 02/07/2018

  1. Nhóm 1, Phòng AIV.1;
  2. Nhóm 2, Phòng AIV.2;
  3. Nhóm 3, Phòng AIV.3;
Xuất Tối 3,5,7 (17h30); bắt đầu học từ 03/07/2018
  1. Nhóm 4, Phòng AIV.1;
Xuất Cả ngày thứ 7, Sáng Chủ nhật (Sáng 7h30, chiều 14h00): bắt đầu học từ 30/06/2018
  1. Nhóm 5, Phòng AIV.1;
  2. Nhóm 6, Phòng AIV.2;
  3. Nhóm 7, Phòng AIV.3;
Xuất Cả ngày Chủ nhật, Sáng thứ 7 (Sáng 7h30, chiều 14h00): bắt đầu học từ 01/07/2018
  1. Nhóm 8, Phòng AIV.4;

Danh sách sẽ được dán trước cửa phòng học theo đúng xuất mà SV đã đăng ký.