Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐỢT THI 26/05/2018 [28/06/2018]

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kết quả phúc khảo đợt thi 26/05/2018 (đợt 3, năm 2018).

Kết quả phúc khảo đã được nhập trực tiếp vào tài khoản cá nhân của sinh viên. Đề nghị sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân, vào mục chứng chỉ đã đăng ký để kiểm tra.

Những trường hợp có thay đổi kết quả và có kết quả ĐẠT, sinh viên liên hệ trực tiếp CV. Trần Đình Hiếu, Phòng Đào tạo để được nhận giấy xác nhận trực tiếp chuyển về trường và đăng ký nhận chứng chỉ tại phòng AI.3.