Đăng nhập
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI HẾT CẤP ĐỘ HỌC PHẦN TIẾNG ANH A1, A2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018  [21/06/2018]

Thông báo kết quả thi hết cấp độ học phần tiếng Anh A1, A2 học kỳ II năm học 2017-2018.

Kết quả thi đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân. Sinh viên muốn kiểm tra lại bài thi làm đơn xem lại bài thi và nộp tại phòng A.I.6 hạn cuối nhận đơn đến hết ngày 28/6/2018.

Mẫu đơn: https://drive.google.com/file/d/1Dss9ZnQ4sb7VvrhDvWIXotZ3BAxojZjD/view?usp=sharing